Navigácia

Kalendár

Obsah

Správy

Výberové konanie na administratívneho pracovníka

Miestna akčná skupina 11 PLUS so sídlom v Cíferi ponúka pracovnú príležitosť na pozíciu administratívneho pracovníka.
Pracovný pomer je na dobu určitú s nástupom 01. októbra 2019.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať do 25. septembra 2019 na adresu:

MAS 11 PLUS, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.

Obálku je potrebné označiť "Výberové konanie administratívny pracovník". celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor:
MAS 11 PLUS

MAS 11 PLUS - Agrokomplex 2019

Predposledný augustový víkend sa niesol v znamení AGROKOMPLEXU. Aj Miestna akčná skupina 11 PLUS sa zúčastnila tejto celoslovenskej výstavy a to v rámci nedeľnej prezentácie. Výstava sa tešila pomerne veľkej návštevnosti. Na našom prezentačnom pulte si návštevníci mohli pozrieť propagačné materiály MAS 11 PLUS, ale aj Mikroregiónu 11 PLUS a záujmu sa tešili aj drobné propagačné predmety, ktoré pre záujemcov boli k dispozícii. Kvalitu prezentácie MAS zabezpečil Súkromne hospodáriaci roľník pán Marek Krajčovič z Voderád z manželkou, ktorí pripravili ochutnávku vynikajúcich produktov – ovocných štiav a sirupov, na ktorých si pochutnávali a pochvaľovali všetci, ktorí sa pri našom pulte zastavili. Tí, ktorí nestihli, máte možnosť sa zastaviť u pána Krajčoviča v ich prevádzke vo Voderadoch a nakúpiť si niečo z produkcie nefalšovaných kvalitných regionálnych výrobkov. celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor:

Miestna akčná skupina 11 plus vyhlásila 19.08.2019 výzvy

Miestna akčná skupina 11 plus vyhlásila 19.08.2019 výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, v rámci podopatrení 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie a 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je 30.september 2019. Výbere odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 7. októbra 2019. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnených výzvach na stránke
www.mas-11plus.sk/clld/vyzvy. celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor:

Výberové konanie administratívneho pracovníka

Miestna akčná skupina 11 PLUS so sídlom v Cíferi ponúka pracovnú príležitosť na pozíciu administratívneho pracovníka.
Pracovný pomer je na dobu určitú s nástupom 15. mája 2019.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať do 13. mája 2019 na adresu:

MAS 11 PLUS, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.

Obálku je potrebné označiť "Výberové konanie administratívny pracovník".
celý text

ostatné, náš tip | 24. 4. 2019 | Autor:

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU MANAŽÉR MAS


ostatné | 13. 3. 2019 | Autor: Mgr. Maroš Sagan

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dňa 5. decembra 2018 o 15:00 hod. sa v priestoroch Obecného úradu Cífer uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia MAS 11 PLUS. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: JUDr. Marek Turanský

KONFERENCIA „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

V dňoch 22. – 24. 10. 2018 sa v Demänovskej Doline uskutočnilo odborné podujatie s cieľom poskytnutia dôležitých informácií k postupom implementácie stratégií CLLD, ktorého sa zúčastnila i zástupkyňa RA NSRV SR pre Trnavský kraj. celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: JUDr. Marek Turanský

ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA - SLOVINSKO

RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj realizovala v dňoch 5. – 8. 9. 2018 zahraničnú odbornú exkurziu do Slovinska. Jej cieľom bola prehliadka príkladov dobrej praxe, ktoré sa nachádzajú v území MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: JUDr. Marek Turanský

VALNÉ ZHROMAŽDENIE


ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: JUDr. Marek Turanský
#

Agrokomplex

V dňoch 16. - 19. augusta 2018 sa v Nitre konal už 45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018, ktorej sa zúčastnila aj naša MAS 11 PLUS. celý text

ostatné | 26. 8. 2018 | Autor: Marek Bédi
#

Cykloakcia

Miestna akčná skupina MAS 11 PLUS v spolupráci s Cykloklubom Hrnčiarovce nad Parnou zorganizovali pre všetkých priaznivcov cyklistiky 1. ročník cykloakcie s názvom „na kolesách po chotároch“.
Akcia sa uskutočnila v sobotu 11.8.2018 so štartom o 14.00 hod. na kúpalisku Pác. celý text

ostatné | 26. 8. 2018 | Autor: Marek Bédi
Na kolesách po chotároch 1

Na kolesách po chotároch

Miestna akčná skupina MAS 11 PLUS pozýva všetkých priaznivcov cyklistiky na 1. ročník cykloakcie s názvom „na kolesách po chotároch“.
Akcia sa uskutoční v sobotu 11.8.2018, so štartom o 14.00 hod. na kúpalisku Pác.
celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Marian Tumma

Pracovná ponuka MAS 11 Plus

Hľadáme kolegu/kolegyňu do kancelárie MAS 11 PLUS na pozíciu
administratívny pracovník
celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Marián Tumma

UMELECKÝ FESTIVAL 2015

Voderady celý text

ostatné | 12. 7. 2015 | Autor: JUDr. Marek Turanský

ĽUDIA ĽUĎOM


ostatné, náš tip | 23. 8. 2014 | Autor: JUDr. Marek Turanský

ČARO OBYČAJNÝCH VECÍ


ostatné, náš tip | 11. 8. 2014 | Autor: JUDr. Marek Turanský

LINČANSKÝ VINOHRADNÍCKY FESTIVAL

Vinohrady v Zelenči - 23.8.2014 celý text

ostatné | 9. 8. 2014 | Autor: JUDr. Marek Turanský

RUKAMI A SRDCOM

umelecký festival Voderady 2014 celý text

ostatné | 12. 7. 2014 | Autor: JUDr. Marek Turanský

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Kultúrny dom Voderady - 20.jún 2014 celý text

ostatné | 6. 6. 2014 | Autor: JUDr. Marek Turanský

MARIÁŠOVÝ TURNAJ

Kultúrny dom Voderady - 22.2.2014 celý text

ostatné | 8. 2. 2014 | Autor: JUDr. Marek Turanský

770. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI VODERADY

obyvateľom možnosť stretnúť sa a zaspomínať „pod jednou strechou“ . Obec Voderady, Obecné zastupiteľstvo v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravujú oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Voderady, ktoré sa uskutočnia 21. a 22. septembra 2013. celý text

ostatné | 6. 9. 2013 | Autor: JUDr. Marek Turanský

POZVÁNKA

Veľký Grob - obecné dni 23.-25.8.2013 celý text

ostatné | 11. 8. 2013 | Autor: JUDr. Marek Turanský

UMELECKÝ FESTIVAL RUKAMI A SRDCOM

Voderady, 27. júl 2013 celý text

ostatné | 13. 7. 2013 | Autor: JUDr. Marek Turanský

NOVÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

Prednostný zápis bude prebiehať v období od 1.7.2013 do 9.8.2013, s registráciou a úhradou za vybraný kurz v tomto termíne. celý text

ostatné | 17. 6. 2013 | Autor: JUDr. Marek Turanský

OSLAVY 770. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI PÁC

Keď v roku 1243 uhorský kráľ Belo IV. daroval bratislavskému mešťanovi Wochovi za pomoc v boji proti Tatárom územie dnešnej obce Pác nazývané terra Pachv, spísal o tom listinu, ktorá dnes predstavuje najstaršiu zachovanú písomnú zmienku o Páci. Odvtedy uplynulo 770 rokov. Kráľ Belo IV. ani mešťanosta Woch si určite neuvedomovali, že na tomto mieste bola civilizácia vysokej úrovne prítomná už 1000 rokov pred nimi, a to v podobe rímskej vojenskej stanice. A Rimania netušili, že na poliach za mlynom hospodárili ľudia už minimálne 5000 rokov pred nimi, teda v mladšej dobe kamennej, z ktorej pochádzajú najstaršie archeologické nálezy na Páci. celý text

ostatné | 15. 6. 2013 | Autor: JUDr. Marek Turanský

HARMONY LETNÁ ŠKOLA

anglická denný letný tábor v obci Voderady - 22.7.2013 - 26.7.2013 celý text

ostatné | 3. 6. 2013 | Autor: JUDr. Marek Turanský

POZVANIE NA 23. ROČNÍK CESTNÉHO BEHU „ MAJCICHOVSKÁ DESIATKA”

3. marca 2013 celý text

ostatné | 17. 2. 2013 | Autor: JUDr. Marek Turanský

STAROSTOVIA ŠETRIA

Dňa 30. januára 2013 sa vo Voderadoch uskutočnilo neformálne stretnutie členov Mikroregiónu 11 PLUS, kde hlavným cieľom stretnutia je neutíchajúca snaha starostov hľadať, nachádzať a implementovať také opatrenia, ktoré povedú ku šetreniu obecných rozpočtov a zároveň nezastavia rozvoj obcí. celý text

ostatné | 31. 1. 2013 | Autor: JUDr. Marek Turanský

STAROSTOVIA HĽADAJÚ ALTERNATÍVNE FINANČNÉ ZDROJE PRE ROZVOJ OBCÍ

Na neformálnom stretnutí starostov Mikroregiónu 11 PLUS, dňa 30. januára 2013 vo Voderadoch boli nastavené základné piliere rozvoja obcí v tomto Mikroregióne celý text

ostatné | 30. 1. 2013 | Autor: JUDr. Marek Turanský