Navigácia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

Miestna akčná skupina 11 PLUS

vyhlasuje

V Ý Z V U

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-511-002

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                       A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len "schéma pomoci")

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

 

Dátum vyhlásenia: 11.09.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola: 30.10.2020
Dátum ukončenia druhého hodnotiaceho kola: 31.12.2020
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

 

POZASTAVENÉ PODÁVANIE ŽIADOSTÍ od 8.2.2021 z dôvodu zmien Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6, ktorá nadobudlo účinnosť dňa 2.2.2021. Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/implementacny-model-clld-v-irop-verzia-1-6/1318-67-1318-16310/

 

Výzva - AFY1 - 511 - 002 A1 scan pdf

00_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ.pdf (729.64 kB)

01_KZ_k_navrhu_vyzvy-1.5..docx (366.08 kB)

01_Príklad - zadanie.pdf (773.39 kB)

01_PRÍLOHA Č. 1 Test podniku v ťažkostiach_v_1.1.xlsx (811.59 kB)

02_KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie_.xlsx (24.94 kB)

02_Modelové_vyhlásenie.pdf (449.3 kB)

02_PRÍLOHA č. 2 Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ.pdf (443.21 kB)

03_Hlavná_príloha.pdf (104.03 kB)

04_Príloha_A.pdf (103.44 kB)

05_Príloha_B.pdf (117.98 kB)

06_Tlačivá_o_prepojení - prepojené so žiadateľom.pdf (376.13 kB)

07_Tlačivá_o_partnerstve.pdf (393.05 kB)

08_Tlačivá_o_prepojení - prepojené_s_partnerom.pdf (317.05 kB)

100_Výsledok_komlet.pdf (837.16 kB)

Príloha č. 1 Výzvy - Formulár ŽoPr.docx (134.04 kB)

Príloha č. 2 výzvy - Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_.docx (91.29 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov.docx (49.46 kB)

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov.docx (378.33 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx (200.73 kB)

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti podniku.rtf (10.88 MB)

Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (18.22 kB)

Priloha_05_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu.docx (197.01 kB)

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx (133.24 kB)

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (70.08 kB)

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza.xlsx (48.18 kB)

Príloha_08a_ZoPr_Instrukcia k financnej analýze.docx (41.2 kB)

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci.rtf (10.66 MB)