Navigácia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Výzva MAS_080/7.4/1  Podopatrenie 7.4 – občianske združenie MAS 11 PLUS

Výzva na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

ZMENA (PREĹŽENIE) TERMÍNU !!!

 

Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dĺžka trvania výzvy je od 19.6.2019 do 25.10.2019.

 NOVÝ TERMÍN - PREDĹŽENIE do: 29.11.2019 !!!

Všetky ostatné podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Výzva MAS - CLLD 7.4

priloha_c_2b-projekt-realizacie

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo

priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS