Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
RSS

MAS získala finančné zdroje z IROP

Hlavným cieľom predkladaného projektu zameraného na implementáciu stratégie CLLD je podpora konkurencieschopnosti prostredníctvom:

podpory inovatívneho podnikania a tvorby udržateľných pracovných miest,
zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídiel pri rešpektovaní pravidiel ochrany životného prostredia

Miestna akčná skupina 11 PLUS informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  na implementáciu projektu ,,Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS 11 PLUS“ (kód projektu: 302051AFY1).

Hlavné aktivity projektu:

  • 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií – zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

A1. Podpora podnikania a inovácií

  • 5.1.2 Zvýšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

Prijímateľ:                                                                                                                           Miestna akčná skupina 11 PLUS
Celková výška oprávnených výdavkov projektu:                                                    378 947,37
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:         0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                                                     95,0000 %
Maximálna výška NFP:                                                                                                    360 000,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                                  18 947,37 €
Dátum začatia realizácie projektu:                                                                              05/2020
Dátum ukončenia realizácie projektu:                                                                       12/2023

 

Zmluva k nahliadnutiu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4611571&l=sk

Dátum vloženia: 25. 6. 2020 8:13
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2020 8:15

Aktuality

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS