Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
RSS

Výzva IROP-CLLD-AFY1-512-001 aktualizácia č.1

Miestna akčná skupina 11 PLUS

vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-512-001

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

 

Dátum vyhlásenia: 11.09.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola:
 30.10.2020
Dátum ukončenia druhého hodnotiaceho kola: 31.12.2020
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

 

POZASTAVENÉ PODÁVANIE ŽIADOSTÍ od 8.2.2021 z dôvodu zmien Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6, ktorá nadobudlo účinnosť dňa 2.2.2021. Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/implementacny-model-clld-v-irop-verzia-1-6/1318-67-1318-16310/

 

AKTUALIZÁCIA č. 1   (žiadosti je možné znovu podávať od 26.04.2021)

 

Výzva IROP-CLLD-AFY1-512-001.pdf (682.18 kB)

Výzva IROP-CLLD-AFY1-512-001_zsz.docx (299.58 kB)

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-512-001.docx (86.53 kB)

Príloha č. 1 výzvy Formulár ŽoPr_zsz.docx (145.33 kB)

Príloha č. 2 výzvy Špecifikácia oprávnených aktivít_zsz.docx (244.44 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_zsz.docx (230.04 kB)

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov_zsz.docx (392.79 kB)

01_KZ_k_navrhu_vyzvy-zsz.docx (363.6 kB)

02_KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie_zsz.xlsx (19.13 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_zsz.docx (219.45 kB)

Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkost.xlsx (818.56 kB)

Priloha_02a_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo.pdf (1.24 MB)

Priloha_02b_ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo.pdf (691.58 kB)

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (18.32 kB)

Priloha_05_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu_zsz.docx (215.01 kB)

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_zsz.xlsx (78.75 kB)

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (91.13 kB)

 

 

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS