Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Výzva IROP-CLLD-AFY1-512-001 aktualizácia č.1

Miestna akčná skupina 11 PLUS vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-512-001

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

 

Dátum vyhlásenia: 11.09.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola: 30.10.2020
Dátum ukončenia druhého hodnotiaceho kola: 31.12.2020
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

 

POZASTAVENÉ PODÁVANIE ŽIADOSTÍ od 8.2.2021 z dôvodu zmien Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6, ktorá nadobudlo účinnosť dňa 2.2.2021. Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/implementacny-model-clld-v-irop-verzia-1-6/1318-67-1318-16310/

AKTUALIZÁCIA č. 1   (žiadosti je možné znovu podávať od 26.04.2021)

Prílohy

Výzva IROP-CLLD-AFY1-512-001

Výzva IROP-CLLD-AFY1-512-001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 682,18 kB

Výzva IROP-CLLD-AFY1-512-001_zsz

Výzva IROP-CLLD-AFY1-512-001_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 299,58 kB

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-512-001

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-512-001.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 86,53 kB

Príloha č. 1 výzvy Formulár ŽoPr_zsz

Príloha č. 1 výzvy Formulár ŽoPr_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 145,33 kB

Príloha č. 2 výzvy Špecifikácia oprávnených aktivít_zsz

Príloha č. 2 výzvy Špecifikácia oprávnených aktivít_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 244,44 kB

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_zsz

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 230,04 kB

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov_zsz

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 392,79 kB

01_KZ_k_navrhu_vyzvy-zsz

01_KZ_k_navrhu_vyzvy-zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 363,6 kB

02_KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie_zsz

02_KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie_zsz.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 19,13 kB

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_zsz

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 219,45 kB

Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkost

Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkost.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 818,56 kB

Priloha_02a_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo

Priloha_02a_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB

Priloha_02b_ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo.

Priloha_02b_ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ_noveLogo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 691,58 kB

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,32 kB

Priloha_05_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu_zsz

Priloha_05_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 215,01 kB

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_zsz

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_zsz.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 78,75 kB

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 91,13 kB

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_Aktualizácia č.1_BSZ.xlsx

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_Aktualizácia č.1_BSZ.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 81 kB
Dátum vloženia: 11. 9. 2020 0:32
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 6. 2022 10:18

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS