Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Výzva IROP-CLLD-AFY1-512-001 aktualizácia č.3

Miestna akčná skupina 11 PLUS vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-512-001

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

 

Dátum vyhlásenia: 11.09.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola: 30.10.2020
Dátum ukončenia druhého hodnotiaceho kola: 31.12.2020
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

POZASTAVENÉ PODÁVANIE ŽIADOSTÍ od 8.2.2021 z dôvodu zmien Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6, ktorá nadobudlo účinnosť dňa 2.2.2021. Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/implementacny-model-clld-v-irop-verzia-1-6/1318-67-1318-16310/

AKTUALIZÁCIA č. 1   (žiadosti je možné znovu podávať od 26.04.2021),

účinnosť 26.4.2021 do 31.10.2022 

AKTUALIZÁCIA č. 2 - dátum vydania aktualizácie 12.09.2022

                                 - dátum účinnosti aktualizácie 01.11.2022

AKTUALIZÁCIA č. 3 - dátum vydania aktualizácie 23.01.2023

                                 - dátum účinnosti aktualizácie 01.03.2023

Vyzva_IROP-CLLD-AFY1-512-001_BSZ-B2-akt3.pdf (425.6 kB)

Vyzva_IROP-CLLD-AFY1-512-001_zsz-B2-akt3.pdf (426.03 kB)

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-512-001.pdf (183.59 kB)

Príloha č. 1 výzvy Formulár ŽoPr_BSZ (3).docx (145.81 kB)

Príloha č. 1 výzvy Formulár ŽoPr_zsz (3).docx (147.57 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_bsz.docx (83 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_bsz.pdf (269.43 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_zsz.docx (83.11 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_zsz.pdf (269.68 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_bsz.docx (230.26 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_bsz.pdf (203.67 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_zsz.docx (230.24 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_zsz.pdf (204.65 kB)

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - BSZ.docx (246.39 kB)

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - BSZ.pdf (312.05 kB)

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - ZSZ.docx (393.16 kB)

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - ZSZ.pdf (320.87 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_BSZ.docx (216.41 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_ZSZ.docx (220.41 kB)

Priloha_02_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (22.75 kB)

Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 - BSZ.xlsx (79.23 kB)

Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 - ZSZ.xlsx (79.24 kB)

Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (90.71 kB)

 

 

Prílohy

Vyzva_IROP-CLLD-AFY1-512-001_BSZ-B2-akt3.pdf

Vyzva_IROP-CLLD-AFY1-512-001_BSZ-B2-akt3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,6 kB

Vyzva_IROP-CLLD-AFY1-512-001_zsz-B2-akt3.pdf

Vyzva_IROP-CLLD-AFY1-512-001_zsz-B2-akt3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,03 kB

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-512-001.pdf

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-512-001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,59 kB

Príloha č. 1 výzvy Formulár ŽoPr_BSZ (3).docx

Príloha č. 1 výzvy Formulár ŽoPr_BSZ (3).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 145,81 kB

Príloha č. 1 výzvy Formulár ŽoPr_zsz (3).docx

Príloha č. 1 výzvy Formulár ŽoPr_zsz (3).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 147,57 kB

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_bsz.docx

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_bsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 83 kB

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_bsz.pdf

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_bsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,43 kB

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_zsz.docx

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 83,11 kB

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_zsz.pdf

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v1.9_zsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,68 kB

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_bsz.docx

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_bsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 230,26 kB

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_bsz.pdf

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_bsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,67 kB

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_zsz.docx

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 230,24 kB

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_zsz.pdf

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov_zsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,65 kB

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - BSZ.docx

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - BSZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 246,39 kB

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - BSZ.pdf

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - BSZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,05 kB

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - ZSZ.docx

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - ZSZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 393,16 kB

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - ZSZ.pdf

Príloha č.4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov - ZSZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,87 kB

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_BSZ.docx

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_BSZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 216,41 kB

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_ZSZ.docx

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_ZSZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 220,41 kB

Priloha_02_ZoPr_Uverovy_prislub.docx

Priloha_02_ZoPr_Uverovy_prislub.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,75 kB

Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 - BSZ.xlsx

Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 - BSZ.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 79,23 kB

Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 - ZSZ.xlsx

Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 - ZSZ.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 79,24 kB

Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx

Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 90,71 kB
Dátum vloženia: 23. 1. 2023 12:13
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 1. 2023 12:26

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS