Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Výzva MAS/080/6.4/8 - Výzva je vyhlásená.

Výzva MAS_080/6.4/8 – občianske združenie MAS 11 PLUS.

Zameranie výzvy:  6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

pre opatrenie

6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 24.05.2024 do 24.07.2024

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.48.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 939.32 kB

Priloha_c_1_Prirucka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 805.51 kB

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 169.84 kB

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 606.2 kB

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 58.03 kB

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc Typ: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 43.85 kB

Priloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 48.28 kB

Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 22.42 kB

Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 24.82 kB

Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 19.4 kB

Priloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni dODATKU c2.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.17 MB

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 292.45 kB

Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 64.44 kB

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 16.31 kB

Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 973.06 kB

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 843.46 kB

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 24.06 kB

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 21.88 kB

Priloha_c_23_Kritériá pre výber projektov_11 PLUS_rev01_fin.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.36 MB

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 30.5 kB

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 72.82 kB

prloha_c_6B_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d1-bsz.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 811.51 kB

 

Prílohy

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.48.pdf

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.48.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 939,32 kB

Priloha_c_1_Prirucka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx

Priloha_c_1_Prirucka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 805,51 kB

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 169,84 kB

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,2 kB

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 58,03 kB

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 43,85 kB

Priloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 48,28 kB

Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx

Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 22,42 kB

Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx

Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 24,82 kB

Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx

Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 19,4 kB

Priloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni dODATKU c2.pdf

Priloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni dODATKU c2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 292,45 kB

Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 64,44 kB

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,31 kB

Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf

Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 973,06 kB

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 843,46 kB

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,06 kB

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,88 kB

Priloha_c_23_Kritériá pre výber projektov_11 PLUS_rev01_fin.pdf

Priloha_c_23_Kritériá pre výber projektov_11 PLUS_rev01_fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,5 kB

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 72,82 kB

prloha_c_6B_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d1-bsz.docx

prloha_c_6B_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d1-bsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 811,51 kB
Dátum vloženia: 20. 5. 2024 14:47
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 5. 2024 14:54

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS