Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Výzva MAS_080/6.4/2 ZMENA

Výzva MAS_080/6.4/2 – občianske združenie MAS 11 PLUS

Zameranie výzvy:  6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Výzva na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

ZMENA !!!

Zmena výzvy na predkladanie žiadosti o NFP sa uskutočňuje na základe Aktualizácie č. 1.3 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

 

Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 


pre opatrenie

6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 3.8.2020 do 30.12.2020.

 

ZMENA !!!

Dĺžka trvania výzvy je od 03.08.2020 do 25.03.2021.

 

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA  A AKTALIZOVANÉ PRÍLOHY:

zapracovanie zmeny - dodatku č. 1 k schéme de minimis

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.42_aktualizácia_č.2.pdf (1.29 MB) predĺ´ženie termínu marec 2021

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.42 aktualizácie č.2 a de minimis dodatok č. 1.pdf (1.29 MB) - preĺženie termínu marec 2021 a zapracovanie dodatku č. 1 k schéme de minimis ( od 22.01.2021)

Prílohy

DM-4-2018 (19.2) v zneni dodatku č.1 schéma de minimis.pdf (781.88 kB) !!! NOVÉ

DM-4-2018 (19.2) v zneni dodatku č.1 schéma de minimis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,88 kB

priruckapr bez sledovania zmien.

priruckapr bez sledovania zmien.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 71,72 kB

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,2 kB

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 967,16 kB

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 33,47 kB

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 47,96 kB

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,68 kB

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 21,13 kB

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 532 kB

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 327,83 kB

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 199,08 kB

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 65,07 kB

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,31 kB

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 789,65 kB

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,11 kB

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,06 kB

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,05 kB

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,94 kB

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 886,34 kB

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,41 kB

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS (4).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 818,2 kB

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.42_aktualizácia_č.2.pdf

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.42_aktualizácia_č.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB
Dátum vloženia: 3. 8. 2020 0:13
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 4. 2024 15:35

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS