Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Výzva MAS_080/6.4/4 - uzatvorená

Výzva MAS_080/6.4/4 – občianske združenie MAS 11 PLUS

Zameranie výzvy:  6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

pre opatrenie

6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 09.05.2022 do 31.08.2022

 

PRÍLOHY:

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.44.pdf (1.29 MB)

DM-4-2018 (19.2) v zneni dodatku č.1 schéma de minimis.pdf (781.88 kB)

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc (55 kB)

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.docx (967.16 kB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx (33.47 kB)

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx (47.96 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (20.68 kB)

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3 (1).xlsx (22.35 kB)

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx (19.98 kB)

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx (25.5 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (327.83 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (199.08 kB)

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx (65.07 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16.31 kB)

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf (789.65 kB)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (154.11 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24.06 kB)

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (21.05 kB)

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (541.94 kB)

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (886.34 kB)

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1.85 MB)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22.41 kB)

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS.pdf (818.2 kB)

 

Prílohy

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.44.pdf

Výzva MAS - CLLD - MAS_0806.44.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

DM-4-2018 (19.2) v zneni dodatku č.1 schéma de minimis.pdf

DM-4-2018 (19.2) v zneni dodatku č.1 schéma de minimis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,88 kB

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 71,72 kB

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,2 kB

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.docx

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 967,16 kB

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 33,47 kB

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 47,96 kB

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,68 kB

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 19,98 kB

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3 (1).xlsx

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3 (1).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 22,35 kB

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3 (1).xlsx

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3 (1).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 22,35 kB

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 19,98 kB

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 25,5 kB

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 327,83 kB

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 199,08 kB

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 65,07 kB

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,31 kB

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 789,65 kB

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,11 kB

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,06 kB

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,05 kB

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,94 kB

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 886,34 kB

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,41 kB

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS.pdf

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 818,2 kB
Dátum vloženia: 9. 5. 2022 16:30
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2023 16:07

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS