Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
RSS

Výzva MAS_080/6.4/5 - vyhlásená

Výzva MAS_080/6.4/5 – občianske združenie MAS 11 PLUS

Zameranie výzvy:  6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

pre opatrenie

6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 04.07.2023 do 04.09.2023

 

PRÍLOHY:

Výzva MAS - CLLD - MAS_080_6.4.5.pdf (939.34 kB)

Priloha_c_1_Prirucka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx (805.51 kB)

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx (169.84 kB)

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx (58.03 kB)

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx (43.85 kB)

Priloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5.docx (48.28 kB)

Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx (22.42 kB)

Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx (24.82 kB)

Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx (19.4 kB)

Priloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni dODATKU c2.pdf (1.17 MB)

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx (64.44 kB)

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx (16.31 kB)

Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf (973.06 kB)

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx (21.88 kB)

Priloha_c_23_Kritériá pre výber projektov_11 PLUS_rev01_fin.pdf (1.36 MB)

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx (72.82 kB)

prloha_c_6B_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d1-bsz.docx (811.51 kB)

Prílohy

Výzva MAS - CLLD - MAS_080-6.4.5 podpísaná.pdf

Výzva MAS - CLLD - MAS_080-6.4.5 podpísaná.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,28 MB

Priloha_c_1_Prirucka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx

Priloha_c_1_Prirucka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 805,51 kB

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 169,84 kB

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,2 kB

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 58,03 kB

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Priloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 48,28 kB

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 43,85 kB

Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx

Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 22,42 kB

Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx

Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 24,82 kB

Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx

Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 19,4 kB

Priloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni dODATKU c2.pdf

Priloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni dODATKU c2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 292,45 kB

Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 64,44 kB

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,31 kB

Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf

Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 973,06 kB

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 843,46 kB

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,06 kB

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,88 kB

Priloha_c_23_Kritériá pre výber projektov_11 PLUS_rev01_fin.pdf

Priloha_c_23_Kritériá pre výber projektov_11 PLUS_rev01_fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,5 kB

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 72,82 kB

prloha_c_6B_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d1-bsz.docx

prloha_c_6B_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d1-bsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 811,51 kB

Výzva MAS - CLLD - MAS_080_6.4.5.pdf

Výzva MAS - CLLD - MAS_080_6.4.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 939,34 kB
Dátum vloženia: 4. 7. 2023 0:01
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2023 10:52

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS