Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
RSS

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 6. 2023

230627

Projektová dokumentácia pre work outové ihriská

600,00 EUR

PHF design s.r.o.

Miestna akčná skupina 11 PLUS

19. 5. 2023

230518

Hudobná produkcia

468,00 EUR

FS Mladost

Miestna akčná skupina 11 PLUS

22. 12. 2021

OBJ2021043

Dodanie nafukovacieho stanu a nafukovacej atrakcie

11 820,00 EUR jedenásťtisíc osemsto dvadsať eur

PART WAYS, s.r.o.

MAS 11 PLUS

201501

Objednávka

1 950,00 EUR

Združenie - Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja

OZ MAS - 11 PLUS

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.