Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
RSS

Výzva IROP-CLLD-AFY1-511-002 aktualizácia č.1

Miestna akčná skupina 11 PLUS

vyhlasuje

V Ý Z V U

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-511-002

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                       A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len "schéma pomoci")

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

 

Dátum vyhlásenia: 11.09.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola: 30.10.2020
Dátum ukončenia druhého hodnotiaceho kola: 31.12.2020
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

 

POZASTAVENÉ PODÁVANIE ŽIADOSTÍ od 8.2.2021 z dôvodu zmien Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6, ktorá nadobudlo účinnosť dňa 2.2.2021. Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/implementacny-model-clld-v-irop-verzia-1-6/1318-67-1318-16310/

 

AKTUALIZÁCIA č. 1   (žiadosti je možné znovu podávať od 16.04.2021)

 

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-511-002.docx (86.33 kB)

Výzva-IROP-CLLD-AFY1-511-002 aktualizacia1.docx (298.8 kB)

Výzva-IROP-CLLD-AFY1-511-002 aktualizacia1_zsz.docx (344.2 kB)

Príloha č. 1 Výzvy - Formulár ŽoPr.docx (145.36 kB)

Príloha č. 1 Výzvy - Formulár ŽoPr_zsz.docx (174.87 kB)

Príloha č. 2 výzvy - Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov.docx (97.73 kB)

Príloha č. 2 výzvy - Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_zsz.docx (122.33 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov.docx (94.26 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_zsz.docx (94.77 kB)

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov.docx (393.6 kB)

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov_zsz.docx (397.47 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx (215.52 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_zsz.docx (219.38 kB)

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti podniku.rtf (10.94 MB)

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti podniku_zsz.rtf (11 MB)

Priloha_02a_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti.zip (3.86 MB)

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (20.43 kB)

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub_zsz.docx (20.38 kB)

Priloha_04_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu.docx (209.28 kB)

Priloha_04_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu_zsz.docx (215.33 kB)

Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx (135.06 kB)

Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu_zsz.xlsx (136.46 kB)

Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (83.49 kB)

Priloha_07_ZoPr_Financna_analyza.xlsx (62.84 kB)

Príloha_07a_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze.docx (37.04 kB)

Priloha_11_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci.rtf (10.72 MB)

Priloha_11_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci_zsz.rtf (10.78 MB)

01_KZ_k_navrhu_vyzvy.docx (372.99 kB)

01_KZ_k_navrhu_vyzvy_zsz.docx (379.51 kB)

02_KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie.xlsx (18.88 kB)

02_KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie_zsz.xlsx (19.12 kB)

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS