Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

9015

Faktúra na základe objednávky zo dňa 29.06.2015,kompexné spracovanie spisu s prílohami, na základe v

1 950,00 EUR

Združenie - Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja

OZ MAS - 11 PLUS

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.