Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2021

Zmluva o dielo

20211230

16 500,00 EUR šestnásť tisíc päť sto eur

MAS 11 PLUS

ITermix IT Solution s.r.o.

22. 12. 2021

Kúpna zmluva

211222

11 820,00 EUR jedenásť tisíc osem sto dvadsať eur

PART WAYS, s.r.o.

MAS 11 PLUS

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.