Navigácia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

O nás

"MAS (Miestna akčná skupina)  11 PLUS,  vznikla ako Občianske združenie, iniciatívou zdola,  v januári 2015.

Má za cieľ vytvoriť silnú regionálnu autoritu a svojimi spoločnými aktivitami sleduje predovšetkým rozvoj jednotlivých obcí v rámci MAS 11PLUS.

Okrem tohto strategického cieľa, vychádzajúc zo súčasnej situácie má tiež MAS 11PLUS za cieľ z hľadiska konsolidácie a úspory verejných financií vytvoriť jednotnú funkčnú autoritu, kde spojením menších celkov, získa vyšší spoločenský status a tým i prináležiace postavenie, a to najmä z hľadiska integračného nastavenia  programového obdobia 2014-2020."

 

.

Medzi základné úlohy MAS 11 PLUS patria:

- inštitucionálna koordinácia aktivít a spolupráca v oblasti cestovného ruchu, územného, regionálneho rozvoja na báze partnerstva (inštitúcie verejnej správy, súkromného a tretieho sektora),

- zabezpečovanie, tvorba a realizácia rozvojových projektov a programov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,

- zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného rizikového a štartovacieho kapitálu,

- vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz ,

- organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,

- zabezpečovanie a spolupráca pri vypracúvaní regionálnych rozvojových štúdií,

- organizovanie odbornej školiacej činnosti .

Členstvo v MAS 11 PLUS je dobrovoľné a pre každú ďalšiu právnickú osobu na základe žiadosti otvorené.

 

Aktuálne info z regionu

27.05.2021

Predĺženie výzvy v podopatrení 7.4.3

MAS 11 PLUS predĺžila termín výzvy MAS_080_7.4.3 do 30. júna 2021.

Detail

26.04.2021

Aktualizácie je už vyhlásená aj vo výzve IROP-CLLD-AFY1-512-001

Miestna akčná skupina 11 PLUS vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-512-001

Detail

21.04.2021

MAS 11 PLUS vyhlásila výzvy na odborných hodnotiteľov

Ide o vyhlásenie dvoch výziev na doplnenie odborných hodnotiteľov pre podopatrenia 6.4 a 7.4.

Detail

21.04.2021

MAS 11 PLUS vyhlásila výzvu MAS_080/6.4/3

Ide o výzvu z Podopatrenia 19.2, zameranie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Do výzvy sa je možné zapojiť podaním Žiadosti o NFP od 1.maja 2021 do 23.7.2021.

Detail

15.04.2021

Miestna akčná skupina vydáva Aktualizáciu č. 1 k výzve IROP

Ide o aktualizáciu k výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-511-002. Dátum vydania aktualizácie:              15.04.2021 Dátum účinnosti aktualizácie:            16.04.2021

Detail