Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Aktualizácie je už vyhlásená aj vo výzve IROP-CLLD-AFY1-512-001

Miestna akčná skupina 11 PLUS
vydáva
A K T U A L I Z Á C I U č. 1
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-512-001

Miestna akčná skupina 11 PLUS

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-512-001

 

Dátum vydania aktualizácie:              23.04.2021

Dátum účinnosti aktualizácie:            26.04.2021

 

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 1  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
 3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
 4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
 5. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
 6. Príloha č. 1 Formulára ŽoPr – Splnomocnenie,
 7. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkosti
 8. Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár úverového prísľubu),
 9. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Výpis z registra trestov fyzických osôb/Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov (formulár „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov),
 10. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu,
 11. Príloha č. 7  Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie,

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dátum vloženia: 26. 4. 2021 9:06
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 4. 2021 9:09

Aktuality

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS