Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Výzva MAS_080/7.4/3 - PREDĹŽENÝ TERMÍN - UZATVORENÁ !!!

Výzva MAS_080/7.4/3  Podopatrenie 7.4 – občianske združenie MAS 11 PLUS

Výzva na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dĺžka trvania výzvy je od 8.4.2021 do 31.05.2021

Výzva je predĺžená do 30.06.2021

 

Predĺženie výzvy: Výzva MAS - CLLD - MAS_080_7.4_3_v4.pdf (1000.19 kB)

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_080_7.4_3.pdf (1000.02 kB)

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS (1) (1).pdf (818.2 kB)

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1.85 MB)

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3 (1).docx (72.46 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3 (2).doc (55.5 kB)

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ (1).docx (966.51 kB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3 (1).xlsx (33.61 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (21.58 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (258.87 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (200.85 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (17.15 kB)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (154.11 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (20.43 kB)

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (21.7 kB)

priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (541.94 kB)

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (886.34 kB)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (3).docx (23.06 kB)

 

 

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Majcichov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS