Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Výzva MAS_080/6.4/3 - UZATVORENÁ

Výzva MAS_080/6.4/3 – občianske združenie MAS 11 PLUS

Zameranie výzvy:  6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunito

 

Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 


pre opatrenie

6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 1.5.2021 do 23.7.2021

Prílohy

Výzva _MAS - CLLD - MAS_080_6.4_3

Výzva _MAS - CLLD - MAS_080_6.4_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

DM-4-2018 (19.2) v zneni dodatku č.1 schéma de minimis

DM-4-2018 (19.2) v zneni dodatku č.1 schéma de minimis (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,88 kB

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3 (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 71,72 kB

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,2 kB

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3 (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 967,16 kB

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3 (2).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 33,47 kB

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3 (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 47,96 kB

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3 (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,68 kB

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3 (1).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 21,13 kB

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 19,35 kB

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 24,79 kB

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3 (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 327,83 kB

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3 (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 199,08 kB

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3 (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,31 kB

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 789,65 kB

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,11 kB

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3 (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,06 kB

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3 (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,05 kB

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,94 kB

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 886,34 kB

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,41 kB

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS (5).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 818,2 kB
Dátum vloženia: 1. 5. 2021 1:24
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 1. 2022 8:21

CLLD

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS