Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
RSS

Aktuality

Zobrazené 31-60 z 80
Spoznaj Mikroregión 11 PLUS na kolesách - jesenná časť 2021 1

Spoznaj Mikroregión 11 PLUS na kolesách - jesenná časť 2021

Dátum: 6. 9. 2021

Mikroregión 11 PLUS v spolupráci s MAS 11 PLUS, Klastrom regionálneho rozvoja a ďalšími partnermi zorganizuje v štvrtom ročníku aj jesennú časť cyklistického podujatia Spoznaj Mikroregión 11 PLUS na kolesách. Podujatie sa uskutoční v sobotu, 11.09.2021 so štartom o 9:30 hodine z Cífera - Pác.

Predĺženie výzvy v podopatrení 7.4.3

Dátum: 27. 5. 2021

MAS 11 PLUS predĺžila termín výzvy MAS_080_7.4.3 do 30. júna 2021.

Aktualizácie je už vyhlásená aj vo výzve IROP-CLLD-AFY1-512-001

Dátum: 26. 4. 2021

Miestna akčná skupina 11 PLUS
vydáva
A K T U A L I Z Á C I U č. 1
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-512-001

MAS 11 PLUS vyhlásila výzvy na odborných hodnotiteľov

Dátum: 21. 4. 2021

Ide o vyhlásenie dvoch výziev na doplnenie odborných hodnotiteľov pre podopatrenia 6.4 a 7.4.

MAS 11 PLUS vyhlásila výzvu MAS_080/6.4/3

Dátum: 21. 4. 2021

Ide o výzvu z Podopatrenia 19.2, zameranie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.
Do výzvy sa je možné zapojiť podaním Žiadosti o NFP od 1.maja 2021 do 23.7.2021.

Miestna akčná skupina vydáva Aktualizáciu č. 1 k výzve IROP

Dátum: 15. 4. 2021

Ide o aktualizáciu k výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-511-002.
Dátum vydania aktualizácie:              15.04.2021
Dátum účinnosti aktualizácie:            16.04.2021

Nová výzva v podopatrení 7.4

Dátum: 6. 4. 2021

Výzva MAS_080/7.4/3  Podopatrenie 7.4 – občianske združenie MAS 11 PLUS

Pozastavenie podávania žiadostí o NFP vo výzvach IROP

Dátum: 12. 2. 2021

Miestna akčná skupina oznamuje, že od 8.2.2021 je pozastavené podávanie žiadostí o NFP vo vyhlásených výzvach IROP.

Miestna akčná skupina 11 PLUS zverejnila Harmonogram výziev na rok 2021

Dátum: 29. 1. 2021

Aktuálny harmonogram nájdete na stránkach miestnej akčnej skupiny na adrese: http://www.mas-11plus.sk/clld/harmonogram-vyziev/

Výberové konanie na manažéra MAS 11 PLUS

Dátum: 7. 1. 2021

Miestna akčná skupina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Manažér MAS s možným nástupom od februára 2021.

Výzva MAS_080/6.4/2 predlžená a aktualizovaná

Dátum: 30. 12. 2020

Miestna akčná skupina 11 PLUS predĺžila výzvu MAS_080/6.4/2 do 25.03.2021. Dňom 22.01.2021 bola výzva aktualizovaná so zapracovaním a zohľadnením dodatku číslo 1 k schéme de minimis.

Oznámenie o zmene (aktualizácii) výzvy MAS 080 6.4/2

Dátum: 28. 9. 2020

Miestna akčná skupina oznamuje zmenu vo výzve MAS 11 PLUS_080/6.4/2

Plagát podujatia

Cyklopodujatie Spoznaj Mikroregión 11 PLUS na kolesách

Dátum: 8. 9. 2020

Miestna akčná skupina 11 PLUS Vás v spolupráci s Mikroregiónom 11 PLUS pozývajú na cyklistické podujatie spoznaj Mikroregión 11 PLUS na kolesách . Podujatie sa uskutoční 19.09.2020 so štartom od 9:00 hodine (registrácia od 8.00 hodiny) v Pustých Úľanoch pri areáli Gazdovský dvor Náš sen.

Rokovalo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny 1

Rokovalo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny

Dátum: 27. 7. 2020

Dňa 24.júla 2020 sa v Cíferi uskutočnilo rokovanie Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS.

Vyhlásenie novej výzvy MAS_080_6.4_2

Dátum: 27. 7. 2020

Miestna akčná skupina vyhlásila novú výzvu v rámci PRV podopatrenie 6.4

MAS získala finančné zdroje z IROP

Dátum: 25. 6. 2020

Hlavným cieľom predkladaného projektu zameraného na implementáciu stratégie CLLD je podpora konkurencieschopnosti prostredníctvom:

podpory inovatívneho podnikania a tvorby udržateľných pracovných miest,
zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídiel pri rešpektovaní pravidiel ochrany životného prostredia

Predĺženie termínu na podanie žiadosti o NFP výzva MAS_080_7.2-2

Dátum: 14. 4. 2020

Miestna akčná skupina predĺžila termín výzvy v podopatrení 7.2 na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 4. mája 2020

Výberové konanie na administratívneho pracovníka

Dátum: 13. 9. 2019

Miestna akčná skupina 11 PLUS so sídlom v Cíferi ponúka pracovnú príležitosť na pozíciu administratívneho pracovníka.
Pracovný pomer je na dobu určitú s nástupom 01. októbra 2019.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať do 25. septembra 2019 na adresu:

MAS 11 PLUS, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.

Obálku je potrebné označiť "Výberové konanie administratívny pracovník".

MAS 11 PLUS

MAS 11 PLUS - Agrokomplex 2019

Dátum: 30. 8. 2019

Predposledný augustový víkend sa niesol v znamení AGROKOMPLEXU. Aj Miestna akčná skupina 11 PLUS sa zúčastnila tejto celoslovenskej výstavy a to v rámci nedeľnej prezentácie. Výstava sa tešila pomerne veľkej návštevnosti. Na našom prezentačnom pulte si návštevníci mohli pozrieť propagačné materiály MAS 11 PLUS, ale aj Mikroregiónu 11 PLUS a záujmu sa tešili aj drobné propagačné predmety, ktoré pre záujemcov boli k dispozícii. Kvalitu prezentácie MAS zabezpečil Súkromne hospodáriaci roľník pán Marek Krajčovič z Voderád z manželkou, ktorí pripravili ochutnávku vynikajúcich produktov – ovocných štiav a sirupov, na ktorých si pochutnávali a pochvaľovali všetci, ktorí sa pri našom pulte zastavili. Tí, ktorí nestihli, máte možnosť sa zastaviť u pána Krajčoviča v ich prevádzke vo Voderadoch a nakúpiť si niečo z produkcie nefalšovaných kvalitných regionálnych výrobkov.

Miestna akčná skupina 11 plus vyhlásila 19.08.2019 výzvy

Dátum: 20. 8. 2019

Miestna akčná skupina 11 plus vyhlásila 19.08.2019 výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, v rámci podopatrení 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie a 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je 30.september 2019. Výbere odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 7. októbra 2019. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnených výzvach na stránke
www.mas-11plus.sk/clld/vyzvy.

Výberové konanie administratívneho pracovníka

Dátum: 24. 4. 2019

Miestna akčná skupina 11 PLUS so sídlom v Cíferi ponúka pracovnú príležitosť na pozíciu administratívneho pracovníka.
Pracovný pomer je na dobu určitú s nástupom 15. mája 2019.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať do 13. mája 2019 na adresu:

MAS 11 PLUS, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.

Obálku je potrebné označiť "Výberové konanie administratívny pracovník".

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU MANAŽÉR MAS

Dátum: 13. 3. 2019

.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dátum: 27. 11. 2018

Dňa 5. decembra 2018 o 15:00 hod. sa v priestoroch Obecného úradu Cífer uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia MAS 11 PLUS.

KONFERENCIA „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

Dátum: 20. 11. 2018

V dňoch 22. – 24. 10. 2018 sa v Demänovskej Doline uskutočnilo odborné podujatie s cieľom poskytnutia dôležitých informácií k postupom implementácie stratégií CLLD, ktorého sa zúčastnila i zástupkyňa RA NSRV SR pre Trnavský kraj.

ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA - SLOVINSKO

Dátum: 1. 10. 2018

RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj realizovala v dňoch 5. – 8. 9. 2018 zahraničnú odbornú exkurziu do Slovinska. Jej cieľom bola prehliadka príkladov dobrej praxe, ktoré sa nachádzajú v území MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dátum: 12. 9. 2018

.

Agrokomplex

Agrokomplex

Dátum: 26. 8. 2018

V dňoch 16. - 19. augusta 2018 sa v Nitre konal už 45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018, ktorej sa zúčastnila aj naša MAS 11 PLUS.

Cykloakcia

Cykloakcia

Dátum: 26. 8. 2018

Miestna akčná skupina MAS 11 PLUS v spolupráci s Cykloklubom Hrnčiarovce nad Parnou zorganizovali pre všetkých priaznivcov cyklistiky 1. ročník cykloakcie s názvom „na kolesách po chotároch“.
Akcia sa uskutočnila v sobotu 11.8.2018 so štartom o 14.00 hod. na kúpalisku Pác.

Na kolesách po chotároch 1

Na kolesách po chotároch

Dátum: 31. 7. 2018

Miestna akčná skupina MAS 11 PLUS pozýva všetkých priaznivcov cyklistiky na 1. ročník cykloakcie s názvom „na kolesách po chotároch“.
Akcia sa uskutoční v sobotu 11.8.2018, so štartom o 14.00 hod. na kúpalisku Pác.

Pracovná ponuka MAS 11 Plus

Dátum: 9. 4. 2018

Hľadáme kolegu/kolegyňu do kancelárie MAS 11 PLUS na pozíciu
administratívny pracovník

Zobrazené 31-60 z 80

Aktuality

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS