Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Výzva IROP-CLLD-AFY1-511-002 aktualizácia č.4

Miestna akčná skupina 11 PLUS vyhlasuje V Ý Z V U v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku.

Miestna akčná skupina 11 PLUS oznamuje, že plánuje predčasné uzatvorenie výzvy IROP-CLLD-AFY1-511-002 k dátumu 31.12.2023.

V zmysle implementačného modelu, verzia 2.1 so zohľadnením blížiaceho sa konca programového obdobia Miestna akčná skupina predčasne uzatvorí výzvu IROP-CLLD-AFY1-511-002 (v súčasnosti Aktualizácia č. 4), pričom zdôvodnenie tohoto kroku sa opiera o skutočnosť, že je právne nemožné realizovať projekty po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. 

-----------------------------------

kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-511-002

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                       A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len "schéma pomoci")

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia: 11.09.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola: 30.10.2020
Dátum ukončenia druhého hodnotiaceho kola: 31.12.2020
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

 

POZASTAVENÉ PODÁVANIE ŽIADOSTÍ od 8.2.2021 z dôvodu zmien Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6, ktorá nadobudlo účinnosť dňa 2.2.2021. Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/implementacny-model-clld-v-irop-verzia-1-6/1318-67-1318-16310/

 

AKTUALIZÁCIA č. 1   (žiadosti je možné znovu podávať od 16.04.2021)

                             účinnosť: 16.04.2021 do 31.10.2022

AKTUALIZÁCIA č. 2   dátum vyhlásenia: 26.10.2022

                              dátum účinnosti: 01.11.2022

AKTUALIZÁCIA č. 3   dátum vyhlásenia: 23.01.2023

                              dátum účinnosti: 01.03.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

AKTUALIZÁCIA č. 4   dátum vyhlásenia: 24.04.2023

                              dátum účinnosti: 03.05.2023

 

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - bsz.pdf (456.49 kB)

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - zsz.pdf (462.67 kB)

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - bsz.docx (293.92 kB)

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - zsz.docx (297.8 kB)

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-511-002 č.4.pdf (201.85 kB)

Príloha č. 1 výzvy -Formular_ZoPr_v2.0-BSZ.docx (152.11 kB)

Príloha č. 1 výzvy -Formular_ZoPr_v2.0-SZ.docx (153.04 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_BSZ.docx (92.6 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_BSZ.pdf (354.07 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_SZ.docx (131.23 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_SZ.pdf (535.49 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_bsz (3).docx (95.64 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_bsz (3).pdf (215.51 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_zsz (3).docx (96.67 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_zsz (3).pdf (218.22 kB)

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov (4) v2.0 - bsz.docx (249.67 kB)

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov (4) v2.0 - bsz.pdf (347.05 kB)

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov (4) v2.0 - zsz.docx (251.61 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx (216.33 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_zsz (1).docx (220.36 kB)

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_v1.9-BSZ.docx (102.7 kB)

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_v1.9-SZ.docx (103.38 kB)

Priloha_02a_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti (1).zip (3.86 MB)

Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub_bsz.docx (19.94 kB)Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub_zsz.docx (20.89 kB)

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 _BSZ.xlsx (79.86 kB)

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 _SZ.xlsx (79.86 kB)

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (82.58 kB)

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza -uprava 40 rokov-tech uprava.xlsx (77.8 kB)

Príloha_08a_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze.docx (35.24 kB)

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci_bsz (1).rtf (10.79 MB)

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci_zsz (1).rtf (10.78 MB)

 

Prílohy

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - bsz.pdf

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - bsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,4 kB

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - zsz.pdf

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - zsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 462,68 kB

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-511-002 č.4.pdf

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-AFY1-511-002 č.4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,85 kB

Príloha č. 1 výzvy -Formular_ZoPr_v2.0-BSZ.docx

Príloha č. 1 výzvy -Formular_ZoPr_v2.0-BSZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 152,11 kB

Príloha č. 1 výzvy -Formular_ZoPr_v2.0-SZ.docx

Príloha č. 1 výzvy -Formular_ZoPr_v2.0-SZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 153,04 kB

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_BSZ.docx

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_BSZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 92,6 kB

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_BSZ.pdf

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_BSZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,07 kB

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_SZ.docx

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_SZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 131,23 kB

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_SZ.pdf

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_SZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,49 kB

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_bsz (3).docx

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_bsz (3).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 95,64 kB

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_bsz (3).pdf

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_bsz (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,51 kB

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_zsz (3).docx

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_zsz (3).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 96,67 kB

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_zsz (3).pdf

Príloha č. 3 Výzvy - Prehľad merateľných ukazovateľov_zsz (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,22 kB

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov (4) v2.0 - bsz.docx

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov (4) v2.0 - bsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 249,67 kB

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov (4) v2.0 - bsz.pdf

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov (4) v2.0 - bsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,05 kB

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov (4) v2.0 - zsz.docx

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov (4) v2.0 - zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 251,61 kB

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 216,33 kB

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_zsz (1).docx

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_zsz (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 220,36 kB

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_v1.9-BSZ.docx

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_v1.9-BSZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 102,7 kB

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_v1.9-SZ.docx

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_v1.9-SZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 103,38 kB

Priloha_02a_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti (1).zip

Priloha_02a_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti (1).zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 3,86 MB

Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub_bsz.docx

Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub_bsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,94 kB

Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub_zsz.docx

Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub_zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,89 kB

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 _BSZ.xlsx

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 _BSZ.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 79,86 kB

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 _SZ.xlsx

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 _SZ.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 79,86 kB

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 82,58 kB

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza -uprava 40 rokov-tech uprava.xlsx

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza -uprava 40 rokov-tech uprava.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 77,8 kB

Príloha_08a_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze.docx

Príloha_08a_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,24 kB

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci_bsz (1).rtf

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci_bsz (1).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 10,79 MB

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci_zsz (1).rtf

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci_zsz (1).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 10,78 MB

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - bsz.pdf

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - bsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,49 kB

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - zsz.pdf

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - zsz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 462,67 kB

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - bsz.docx

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - bsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 293,92 kB

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - zsz.docx

vyzva_11plus-AFY1-511-002-A1_akt4 - zsz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 297,8 kB
Dátum vloženia: 24. 4. 2023 12:04
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 12. 2023 11:43

CLLD

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS